Terugblik
2021 NVvIR online – lunchsessie – 6 mei
05/06/2021 | online

Een jurisprudentielunch, maar dan anders. Een actueel thema belicht in ca 1 uur. Met daarna ruimte voor vragen en onderlinge discussie.

Doe je mee?

Deze lunchmeeting zal Machiel Bolhuis (Eneco) ons meenemen in de wondere wereld van de energiedata. Net voor kerst werd de nieuwe Energiewet gepubliceerd voor consultatie. Deze moet de basis bieden voor het delen van energiedata. En dat is nog niet zo eenvoudig! De “gegevensuitwisselingsentiteit” speelt een centrale rol. En wie dat is? Dat gaan we uitvinden! De EU Data Governance Act werd net na het ontwerp van de Energiewet gepubliceerd. En hoe deze zich dan tot elkaar verhouden is spannend. In deze meeting een eerste verkenning!

Start 12:00
Einde 13:30

Word lid voor € 45 per jaar

(studenten € 25)

Lid worden Meer informatie