Terugblik
NVvIR Najaarsvergadering 2019
10/15/2019 | Planetarium Amsterdam; Kromwijkdreef 11 1108 JA Amsterdam Nederland

Beschermen Algortimes?

Beschermen algoritmes ons? Of moeten we tegen algoritmes worden beschermd?

De kern van hedendaagse programmatuur bestaat voor een belangrijk deel uit een combinatie van algoritmes en data die is opgeslagen in libraries. Die combinatie genereert instructies aan de hardware. Komen die algoritmes ( combinatie met data) voor IE-bescherming in aanmerking? Welke invloed heeft de AVG op de opgeslagen data? Moeten we ethische grenzen stellen om de maatschappij en onszelf te beschermen? Vanuit deze invalshoeken benaderden de verschillende sprekers dit onderwerp.

Start 14:00
Kees van Noortwijk:
‘Wat zijn algoritmes’
Vonne Laan:
‘Privacy-aspecten van blockchain’

Pauze 15:30
Hendrik Struik:
‘Algoritmes en IE-bescherming’
Kees de Vey Mestdagh:
‘Ethische aspecten van algoritmes’

Vragen van de leden en paneldiscussie

17:30     Paneldiscussie
18:00     Afsluiting

De presentaties vind je hier.

 

Gallery

Word lid voor € 45 per jaar

(studenten € 25)

Lid worden Meer informatie